1. Hjem
  2. Nyheter
  3. DNT-hytte ble flyttet av hensyn til villreinen

DNT-hytte ble flyttet av hensyn til villreinen

Torsdag 4. mars 2021 var en historisk dag på Venabygdsfjellet.
a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart

Kontakt oss

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre
Hjerkinnhusvegen 33
2661 Hjerkinn
E: sfinpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Da ble den tidligere DNT-hytta Gråhøgdbu transportert ned fra fjellet ved hjelp av en spesialbygd slede. Hytta ble flyttet for å gi villreinen bedre levekår. Villreinen i Rondane er hardt presset, og flyttingen av Gråhøgdbu er et viktig tiltak for å bedre forholdene for fjellets nomade. Hytta lå utenfor Rondane nasjonalpark, men er en viktig del av Rondane villreinområde.

For å erstatte Gråhøgdbu har DNT satt opp ei hytte lenger vest, der det er mindre konflikt med villreinen. Veslfjellbua ble åpnet 2. november 2019. I forbindelse med flyttingen av hytta ble også stinettet lagt om. Her bidro Rondane-Dovre nasjonalparkstyre med kr 150 000.

Gråhøgdbus ferd går til friluftsmuseet på Maihaugen, der den ifølge DNT skal fungere som møteplass for Barnas Turlag, DNT ung og flere andre målgrupper. De skriver også at den nye plasseringen vil gi en god anledning til å fortelle om villreinens utfordringer i Rondane, og historien om DNT og det norske friluftslivet.

Foto: Foto: Paul Lutnæs / Ringebu fjellstyre