1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Mai og nye liv i villreinfjella

Mai og nye liv i villreinfjella

Mai er kalvingstid, og den mest sårbare tida for villreinen i Rondane.
a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart

Kontakt oss

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre
Hjerkinnhusvegen 33
2661 Hjerkinn
E: sfinpost@statsforvalteren.no

M

Meny

I denne perioden er ro det viktigste vi som ferdes i fjellet kan bidra med: Simle og kalv må få ro til knytte det livsviktige båndet, og simlene må få ro til å beite og samle krefter etter den harde vinteren. Vi har tatt en prat med Tore Larsson i Dovre fjellstyre for å høre hvorfor dette er så viktig, og for å få tips til hva vi bør tenke på hvis vi skal til fjells.

Hvorfor er det så viktig at reinen får ro i kalvinga?

– Villreinen er et byttedyr, og er helt avhengig av å kunne forflytte seg raskt over store områder for å overleve. Kalven må derfor umiddelbart knytte bånd til mora for å kunne følge flokken kort tid etter den ser dagens lys. Så må vi også huske at vinteren har tæret på simlene, og at de nå må skaffe nok næring til både seg selv og kalven. Hvis simlene ikke får ro til å beite, men må bruke tiden på å flykte, vil det føre til svakere kalver, som igjen er mer utsatt for sykdom.

Hvordan bør vi oppføre oss for å ta mest mulig hensyn?

– Det viktigste er å være mest mulig usynlig i terrenget – unngå å komme i tydelig profil og ikke eksponere deg. Det beste er om du ser reinen uten at den ser deg, men det er en vanskelig øvelse. Mange tenker at reinen, og dyr generelt, viser at de blir forstyrret ved å flykte. Det vi må huske er at forstyrrelsen veldig ofte begynner lenge før de løper, og at all endring i atferd er et tegn på at de føler seg truet.

saken fortsetter under bildet

Illustrasjonsfoto: Anders Mossing, Norsk villreinsenter

Hvor nærme kan vi være før vi forstyrrer?

– Det er vanskelig å tallfeste dette, men vi vet at reinen både ser og lukter svært godt. Den kan rømme av en liten bevegelse på lang avstand, og jeg tør påstå at de, med riktig vindretning, kan lukte oss på over en kilometer. Villreinen i Rondane er svært sky, noe som vil si at de løper veldig langt hvis de blir skremt. Dette fører til at forstyrrelsen blir langvarig, og at de mister mye tid som burde vært brukt til å ta vare på kalven og til beiting.

Hva bør vi gjøre hvis vi kommer over ferske spor eller ser villrein når vi er ute på tur?

– For det første er det veldig viktig å alltid ha øynene med seg. Hvis du kommer over ferske spor er det fint om du legger om ruta og gir reinen forkjørsrett i denne perioden. Hvis du får øye på rein er det viktig at du holder deg i ro, og enten trekker deg tilbake uten at de ser deg eller at du ligger i ro til reinen vandrer videre.

Helt til slutt, har du noen tips til hvor vi kan legge turen så både villreinen og vi får gode dager?

– Et godt tips er å holde seg ytterkantene villreinområdene, som allerede er påvirka av menneskelig aktivitet. Det vil si i nærheten av der det er hytter, veier, andre bygninger og lignende infrastruktur. Et annet tips er å holde seg i områder som fortsatt er snødekket. Reinen ønsker å være der det er best beite – på de tidligste barflekkene og der ny, frisk vegetasjon kommer først. Det er veldig bra om kjerneområdene til reinen får være mest mulig i fred, og at vi heller kan bruke randsonene. God tur!