Sykkel i Rondane

Skal du oppleve Rondane på sykkelsetet gjøres dette best ved å sykle utenfor selve nasjonalparken – her kan du få fine opplevelser med fantastisk utsikt inn i verneområdene.
a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart

Kontakt oss

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre
Hjerkinnhusvegen 33
2661 Hjerkinn
E: sfinpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Stier hvor du kan sykle

Inne i nasjonalparken er det ikke tilrettelagt for sykkel, og det er ikke lov til å sykle på stiene på grunn av sårbar natur. Unntaket er merka stier som ligger innenfor soner for organisert ferdsel. Disse sonene er markert med oransje farge i kartet det er lenket til under.

Se PDF-kart over stiene

Les mer om ferdselsråd og regler

Familie på sykkeltur.
Person på sykkel.

Veger du kan sykle på

Du kan sykle på vegen inn til Rondvassbu. Det samme gjelder Grimsdalsvegen og vegen inn til Dørålseter turisthytte. Grimsdalsvegen og vegen inn til Dørålseter er stengt for motorferdsel i deler av året av hensyn til villrein. Villreinen er sårbar for forstyrrelser, og vi håper at du som syklist vil hjelpe oss med å gi villreinen ro i perioden vegene er stengt for motorferdsel.

Husk at elsykkel er definert som motorferdsel i verneområder!

 

  • Åpningstid vegen inn til Dørålseter turisthytte: 15. juni-1. desember
  • Åpningstid Grimsdalsvegen: 5. juni-1. desember

Elsykkel

I nasjonalparken og verneområdene er elsykkel definert som motorisert ferdsel, dette gjelder også når motoren er avslått. Du kan ikke bruke elsykkel på stinettet i verneområdene eller på veger som er stengt for motorisert ferdsel. På veger der det er lov å kjøre bil kan du også bruke elsykkel. Det vil si at du ikke kan sykle på elsykkel på vegen fra Spranget til Rondvassbu, men du kan sykle på Grimsdalsvegen, Dørålsetervegen og Peer-Gynt seterveg når de er åpne for motorferdsel.

Les mer om ferdselsråd og regler

Personer på sykkeltur.
Personer på sykkeltur.

Nasjonalparkvegen

Mellom Dombås og Hjerkinn går «Nasjonalparkvegen» – en tilrettelagt tur- og sykkelveg som går gjennom et historisk landskap.

Turbeskrivelse på Ut.no

Sykkeltur på «Nasjonalparkvegen» kan kombineres med sykling gjennom Grimsdalen, slik at det blir en rundtur på ca. 130 km.

Grimsdalen er kjent for et rikt planteliv og er hjem for flere sjeldne arter. Dalen er også et viktig trekkområde for villrein, og det mest hensynsfulle er derfor å overnatte på turisthyttene eller å campe i tilknytning til disse.

Les mer om turen på Nasjonalparkriket

Sykling på Kvamsfjellet

Et annet område som gir fine kombinert sykkel -og fjellopplevelser er Kvamsfjellet. Her er det store sjanser for at du finner noe som passer for deg, enten du er supermosjonist eller om du skal ha med deg barna på tur.

Les mer hos Visit Lillehammer

Personer på sykkeltur
Skiløype.

Vintersykling

Foretrekker du sykkelen også på vinterstid, gjelder samme regler som om sommeren. Du kan kun sykle der det er tillatt sommerstid. Som et eksempel kan du ikke sykle i skiløypa inn til Rondvassbu da denne ligge utenfor vegen det er tillatt å sykle på.